Sayıştay raporu: AB programı kapsamında düğün salonları da desteklenmiş

Sayıştay’ın 2022 yılı denetim raporuna göre; Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınma amacıyla desteklediği IPARD II projesi kapsamında düğün salonlarına destek verdi. Raporda, “Yatırımlar arasında ‘yeme içme tesisi’ adı altında yapılan fakat düğün salonu olarak faaliyet gösteren yatırımlar da bulunduğu yaptığımız tespitlerle anlaşılmıştır” denildi.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun 2022 yılı hesaplarına ilişkin Sayıştay Raporu, yayımlandı. Raporda Avrupa Birliği tarafından kırsal kalkınma için desteklenen IPARD II (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA II) programının amacı dışında kullanıldı tespit edildi.

ANKA’dan Tamer Arda Erşin’in aktardığı rapora göre “Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler” kapsamında desteklenen yatırımlarda, “kırsal alan” tanımının dışına çıkıldı. Raporda, “... Verilen desteklerin, az sayıdaki istisna dışında, deniz tatilini hedefleyen oteller ile şehir oteli niteliğindeki otellere verildiği, yatırımlar arasında ‘yeme içme tesisi’ adı altında yapılan fakat düğün salonu olarak faaliyet gösteren yatırımlar da bulunduğu yaptığımız tespitlerle anlaşılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, denetim raporundaki tespitler ile ilgili Sayıştay’a açıklama yaptı. Açıklamada, “Kurumumuz tarafından düğün salonlarına herhangi bir destek verilmemekte olup, başvuru aşamasında sunulan teknik proje kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, yeme-içme tesisi olarak düğün salonu amacı ve ismi taşıyan ve gelin-damat odası ve benzeri mahal adlarıyla planlanan yatırımlar uygun görülmemektedir” savunması yapıldı.

Sayıştay ise kurumun açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Malatya ve Elazığ ili Karakovan ilçesinde yapılan kimi yatırımların, düğün organizasyon hizmeti vermek amacıyla projelendirildiği yerinde yapılan incelemelerle anlaşılmıştır. Farklı illerden seçilen örneklem üzerinden yapılan incelemeyle elde edilen sonuçlar, bu kapsamda verilen desteklerin, politika belgelerine aykırılığını ve başvurucuların, desteğin amacına uygun olmayan faaliyet gösterdiğini açıkça ortaya koymakta olduğundan, verilen desteklerin IPARD Programı’na uygun bir anlayışla yalnızca kırsal turizmi destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.”

Rapor göre program şu düzenlemeyi içeriyordu:

“Ülkenin arkeolojik, tarihî ve doğal kaynaklarına; yerel özelliklere ve kırsal turistik mekanların çokluğuna rağmen halen Türkiye’de kırsal turizm yaygın ve profesyonelleşmiş düzeyde değildir. Alternatif mekan arayan insanların değişen talepleri ile kırsal turizm Türkiye’nin kırsal kalkınmasında önemli bir rol oynayabilir. Kıyılar ve başlıca turizm beldelerindeki ana akım turizme ek olarak Türkiye’nin yüksek doğal, arkeolojik, kültürel değerlerini tanıtması gerekmektedir. Bunu, bahsi geçen yerlerdeki altyapıyı geliştirmeden başarmak olanaksızdır. Yeni konaklama tesisleri ve rekreasyonel alanlara ihtiyaç olduğu gibi hâli hazırda mevcut olan tesislerin de yenilenmeleri gerekmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir