Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla artık anne de doğurduğu çocuğun kocadan olmadığını ileri sürerek soy bağının reddi davası açabilecek

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)iptal kararıyla artık anne de doğurduğu çocuğun kocadan olmadığını ileri sürerek yargı mercilerine başvurarak, soy bağının reddi davası açabilecek.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre Ankara 18. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “soy bağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınmasına karşılık anneye tanınmamasının” Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek iptal davası açtı. Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, itiraz başvurusunda, bu durumun hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, hak arama özgürlüğünün ihlali olduğu savunuldu.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ

– AYM de düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin iptal kararında, çocuk ile baba arasındaki soy bağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla soy bağının reddi davasını açabilecek kişilerin sınırlı olarak belirlendiği ve aralarında annenin olmadığı vurgulandı. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyımın dahi atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde soy bağının reddi davası açabilmesine imkan tanındığı belirtilerek şöyle denildi:

ÖZEL HAYATA SAYGI İSTEME HAKKI

– “Ana tarafından davacı sıfatıyla çocuğun biyolojik babasının koca olmadığı ileri sürülerek babalık karinesinin çürütülmesi için yargı mercilerine başvurulmasına imkân tanımayan kural, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı bağlamında etkili başvuru hakkını ihlal etmektedir.”

– 26 Temmuz tarihli iptal kararı yasal boşluk doğmaması için dünkü Resmi Gazete’de yayımından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir